Mgr. Miroslav Jirman

psycho-hypnoterapeut, speciální pedagog, aprobovaný matematik

samovůdčí Alternativní poradny Plzeň, neziskový sociální pracovník

Curiculum vitae

CURRICULUM VITAE
Mgr. Miroslav Jirman
 

V Z D Ě L Á N Í
 
2004
Karlova Universita Praha
Distanční studium managmentu
 
1995 - 1996
Pedagogická fakulta ZU Plzeň
Management řídících pracovníků
 
1980 - 1983
Karlova Universita Praha
speciální pedagog pro mládež s vadným rozumovým vývojem
.
1968 - 1973
Pedagogická fakulta České Budějovice
učitel s aprobací matematika - základy průmyslové výroby
 
 
Související kursy, výcviky a pod.
2020
Institut prevence a řešení zadlužení
Práce se zadluženým klientem.
 
2010 EduSpa College
Klasická masáž pro veřejnost
.
2009 Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň
Projektové řízení a příprava projektů ESF 2007 - 2013
.
2008 One Brain CZ ( kineziologie )
1. Basic one Brain
2. Tools of the Trade
.
2007 NGH Velká Británie
Hypnoze
.
2006 - 2007 Středisko celoživotního vzdělávání
při Občanském sdružení Za důstojné stáří
kurz pro lektory v sebereflexi a sebezkušenosti podle směru K.Rogese
.
2005 Úhlava OPS
Eumanažer - grantové projektanství a jejich finanční zajištění z cizích fondů
.
2004 - 2005 Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Školský management – rozvoj klíčových manažerských kompetencí řídících pracovníků ve školství 64 hod
.
2004 Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Management pro vedoucí pracovníky v sociální oblasti
.
1997 Cognos Praha
Základy managmentu řídících pracovníků
.
1990 - 1994 Epoché Praha
Psychoterapeutický výcvik SUR 500 hod
.
další kurzy a výcviky související s problematikou speciální pedagogiky, psychoterapie a managmentu, sociálně psychologické výcviky, výcvik pro práci s rodinou, kurz k problematice týraného dítěte, logopedický kurz, kurz telefonické intervence a jiné.
 
řidič AB
.
Stáže a zahraniční profesní pobyty :
Švýcarsko Wintertour sociální oblast
Německo speciálně-pedagogická zařízení
 
Doklady vzdělání jsou zveřejněny v závěru veřejné stránky na netu : https://psychoterapeutplzen.717.cz/rubriky/curiculum-vitae, originály mohu předložit
.
.

.
P R A X E profesionální
 
od r.2015 
projektový manager a lektor projektů EU v sociální oblasti - ESFR
koučink pro romské ženy ve Stříbře - projekt EU pro Romodrom
pracovník Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti reformy psychiatrické péče, sociální pomoc pacientům z uzavřených oddělení psychiatrických nemocnic,
kaučink měkkých technik
lektorská činnost z oblasti psychologie a psychoterapie v projektech EU pro MPSV
doučující pedagog matematiky v rozsahu ZŠ

od.r.2012

hlavní kouč a odborník neziskové organizace Alternativní poradna Plzeň
působící převážně psycho-hypnoterapeut, specialista na poruchy učení, chování a rozvoje dítěte,
doučující matematiky v rozsahu základní školy speciálněpedagogickou metodou pro děti s poruchami učení

též alternativní masér, ezoterik, šumař s akordeonem 
 
od r. 2012
důchodce jištěný státním příspěvkem
 
od r. 2006
Osoba samostatně výdělečně činná
obor činností :
Lektorská činnost a pořádání kurzů v sociální a ezoterické oblasti
Poradenství pro rodinu a dítě ( ve smyslu speciálně pedagogickém a psychoterapeutickém )
Poskytování sociálních služeb
.
2001 – 2005
speciální pedagog Věznice Plzeň-Bory
vedoucí vychovatel Výchovného ústavu pro děti a mládež a Střediska výchovné péče pro děti a mládež České Budějovice
později ředitel Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče České Budějovice
 
 
2000 – říjen 2001
speciální pedagog a psychoterapeut Ústavů sociální péče Stod a Zbůch a Speciální školy pro děti s poruchami sluchu v Plzni
 
 
1999 - 2000
referent Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pracoviště regionálního oddělení odboru sociální politiky 214/3 v Plzni
 
 
1998
personalista Bankovní ochranné služby a.s.Praha, dceřinné společnosti Komerční banky a.s.
vytvoření systému prevence patologických jednání z řad budoucích pracovníků při výběrovém řízení
vytipování pracovníků s možností patologického jednání
 
 
1996 - 1997
vedoucí sociálního odboru Magistrátu města Plzně
- spoluautor Projektu prevence kriminality v městě Plzni
- vedení týmu pracovníků sociálních projektů města
..
1995
odborný rada Vězeňské služby Plzeň
- výchovná a psychoterapeutická práce s odsouzenými v kategorii zvýšené ostrahy
 
1990 - 1995
ředitel Výchovného ústavu pro děti a mládež Žlutice
- vytvoření nového systému ústavu, založení a provoz SOU obor kuchař, číšník
- zavedení psychoterapie do systému výchovného ústavu
- práce s mentálně postiženými dětmi a mládeží
 
1987 - 1988
speciální pedagog v Pomocné škole Tachov - pro dětí s těžšími mentálními postiženími
.
1973 - 1986
učitel a speciální pedagog různých škol a školských zařízení se zaměřením na mentálně postižené žáky v západních Čechách, z toho 7 let speciální pedagog zvláštní školy
.
E X T E R N Í   P R Á C E 

2012 
letní měsíční aktivita pro rekondice nevidomých v přímoří Polska

 
1996 - 2000
psychoterapeut Střediska výchovné péče v Plzni / úvazek 2,5 hod týdně / 
 
1996 - 2000
asistent Pedagogické fakulty ZU Plzeň v oboru speciální pedagogika 
 
1995 – 2000
v.o.s. Gracent lektorská činnost v oblasti sebepoznání a posílení sebevědomí
 
1996 – 1998 
Lektor marketingu pracovních sil,  personalistiky, motivace k práci, práce s počítačem v základních dovednostech,  lektor zákoníku práce pro Folksbildung Akademie der Wirtschaft ( FAW a později nástupnická organizace BFZ ) pro UP Plzeň město a Domažlice
 
2006 – 2007 
Lektor rekvalifikačních kurzů pracovník v sociálních službách, lektor kurzu Duševně, mentálně a kombinovaně postižená osoba z pohledu speciální pedagogiky a dalších kurzů příbuzných k odbornosti lektora akreditovaných pro o.s. Za důstojné stáří Praha pro UP Česká Lípa a Jeseník
 
2010 dosud
Lektor odborných témat z psychoterapie, speciální pedagogiky, matematiky, enneagramu, školního vzdělávání, výchovy a ezoteriky pro kulturní zařízení M-Klub, který je součástí Knihovny města Plzně
Pravidelné letní rekondiční kurzy pro zrakově postižené v Lubiatowo (Polsko)
 
2006 dosud
Lektor vzdělávacích témat v projektu  Alternativní poradny Plzeň 
• Hypnóza či sugesce poznej a ochutnej si ukázky. Příjemné vplutí do oblasti, která není snem 
• Devět tváří člověka  podívej se na sebe či jiné osoby alternativně  novým pochopením enneagram 
• Jednoduše proti strachu či bolesti léčitelské vystoupení TFT a EFT 
• Minulé životy – sugesce či realita, lze léčit ? 
• Dětský neklid ADHD alternativně 
• Klasické léčebné masáže nácvik 
• Léčba příběhem originální metoda léčby nejen dětí 
• Speciální pedagogika a psychohypnoterapie prakticky 
• Únava, deprese, syndrom vyhoření problém současnosti
• Školní poruchy učení a výchovy 
• S čím pomohou úřady Senior, zákon a sociální výhody
 
.
Z Á J M Y   
.
parapsychologie, amatérsky lidová hudba, amatérské divadlo, grafologie, jóga, fotografování, aktivista a akademik "Pohádkového království" krále Zdenka I, zvaného Troška, certifikovaný celosvětový Mikuláš (Lwowek Šlonski 2013, Polsko)
.
Aktivity ve spolku Alternativní poradna Plzeň se zaměřením na celou péči a rozvíjení člověka alternativními metodami a dále Souzvuk se zaměřením na speciálně pedagogickou a sociální problematiku
.
Jazykové dovednosti : aktivně němčina, ruština, částečně ukrajinština a polština
.
masér s kvalifikací pro domácí použití
.
V soukromém životě aktivní hudebník, fotograf a ezoterik
20 diplom.jpg
22spec.jpg
21ucM kopie.jpg
23managUK.jpg
25mgr kopie.jpg
25PT.jpg
31euman.jpg
32mentor.jpg
33managHamb.jpg
34manSoc.jpg
35logop.jpg
36redpast.jpg
37riaps.jpg
38zneuzdite.jpg
39vezSl.jpg
75 kin1.jpg
75 kin2.jpg
97zlPhdg.jpg
99 poh.jpg
ja zadlužení kopie.jpg
Číslo účtu ve  Fio bance je 24 01 45 57 26  / 2010
Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.
Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.  Sigmund Freud
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one