Mgr. Miroslav Jirman

psycho-hypnoterapeut, speciální pedagog, aprobovaný matematik

samovůdčí Alternativní poradny Plzeň, neziskový sociální pracovník

Nově pro vzdálené či imobilní  "spolupracovníky na jejich osudech"  
• problematika současných civilizačních negativ - zvládání stresu, odstraňování únavy, posilování paměti, vůle, sebedůvěry, soustředěnosti a výkonnosti, odstranění nespavosti, likvidace syndromu vyhoření, příznivé zvládnutí ambicí, pozitivní myšlení, příprava na změnu a další operativně připravené programy dle individuality zadavatele
• problematika fyzického zdraví v celém rozsahu programu „Tělo jako odraz našeho myšlení" a dále program „Harmonizace čaker“
• problematika dětí - postupné snižování poruch chování a učení, pomočování, koktavost, agresivita, šikanované dítě, stresované dítě, logopedická péče,
• profesionální domácí výuka matematiky ZŠ, SŠ zaměřená na děti s odporem či nezájmem k tomuto předmětu
• speciálně pedagogická problematika dítěte s postižením, zmírňování průběhu dětského neklidu
• problematika všech závislostí ADHD
• poruchy příjmu potravy a vztahu k jídlu
• mentální trenink při chtěných osobnostních změnách
• program posílení vztahů pro déletrvající partnerské svazky
• programy připravené dle individuální zakázky i pro rekondiční pobyty neziskových organizací
• podpůrné programy souběžně vedené s lékařskou péčí
• program "Průvodce při rozvodu" sociálně-psychoterapeuticko-právní program
• práce s energiemi v celkové i dílčí struktuře těla
• vřazení dílčích technik na bázi harmonizace energetických center
• možnosti intenzivního působení i vícedenního s ubytováním přímo v pracovněsupervizní poradenství pro neziskové a státní institucemediální poradenství z oblasti psychoterapie, speciální pedagogiky a sociální oblasti pro televizní a tištěné zpravodajství
Časté terapie v minulém období 2017 - 2021
řešení příběhů :
posílení sebevědomí sebepoznáním a hypnotickou sugescí
partnerství, osamění, plánování rodičovství
duševních stavy - deprese, bolesti hlavy, poruchy spaní
dětské školní neúspěchy včetně chování
pomoc v příbězích dětí s šikanou
zmírňování poruchy ADHD
partnerské poradenství pomocí enneagramu ( nová typologie osob )
školní porucha vnímání matematiky s postupným doučením včetně odstranění strachu z učení
program končím nebo skončil jsem s kuřáctvím
řešení počitačových závislostí
pomoc se zveřejněním homosexuální orientace pro veřejnost
pomoc při řešení domácího násilí přes telefon
.
Investice, která může těšit celý život ?

 
Vzdělání dětí   Mirek :)    
.
.
.
.
111_8.jpg
Číslo účtu ve  Fio bance je 24 01 45 57 26  / 2010
Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.
Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.  Sigmund Freud
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one