Mgr. Miroslav Jirman matematik, speciální pedagog, psycho-hypnoterapeut, samovůdčí Alternativní poradny Plzeň

K D O . J E . M I R E K . J I R M A N

Je specialista na rozvoj lidského potenciálu, kvalifikovaný praktik v oblastech:

terapeut duší a těla

profesionál pro sociální oblast se specializaci na hendikepované občany

speciální pedagog se zaměřením na etopedii a psychopedii

lektor v oblasti vztahů a managmentu.

projektový manažer grantu EU a ďalších regionálních programů

aktivní a duchovní činovník občanského sdružení Alternativní poradna s neziskovým zaměřením na sféru občanů v jakkékoliv nouzi a občany s jinými potřebami

VZDĚLÁNÍ universitního typu se zaměřením na managment, speciální pedagogiku a další pedie, dále psychoterapeutický výcvik (Skála, Rubeš, Urban 500 hod) a mnoho dalších výcviků a kurzů se zaměřením na práci s lidským potenciálem.
.
C U R I C U L U M . V I T A E
.
V Z D Ě L Á N Í

2004
Karlova Universita Praha
Distanční studium managmentu

1995 - 1996
Pedagogická fakulta ZU Plzeň
Management řídících pracovníků

1980 - 1983
Karlova Universita Praha
speciální pedagog pro mládež s vadným rozumovým vývojem
.
1968 - 1973
Pedagogická fakulta České Budějovice
učitel s aprobací matematika - základy průmyslové výroby


Související kursy, výcviky a pod.
.
2010 EduSpa College
Klasická masáž pro veřejnost
.
2009 Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň
Projektové řízení a příprava projektů ESF 2007 - 2013
.
2008 One Brain CZ ( kineziologie )
1. Basic one Brain
2. Tools of the Trade
.
2007 NGH Velká Británie
Hypnoze
.
2006 - 2007 Středisko celoživotního vzdělávání
při Občanském sdružení Za důstojné stáří
kurz pro lektory v sebereflexi a sebezkušenosti podle směru K.Rogese
.
2005 Úhlava OPS
Eumanažer - grantové projektanství a jejich finanční zajištění z cizích fondů
.
2004 - 2005 Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Školský management – rozvoj klíčových manažerských kompetencí řídících pracovníků ve školství 64 hod
.
2004 Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Management pro vedoucí pracovníky v sociální oblasti
.
1997 Cognos Praha
Základy managmentu řídících pracovníků
.
1990 - 1994 Epoché Praha
Psychoterapeutický výcvik SUR 500 hod
.
další kurzy a výcviky související s problematikou speciální pedagogiky, psychoterapie a managmentu, sociálně psychologické výcviky, výcvik pro práci s rodinou, kurz k problematice týraného dítěte, logopedický kurz, kurz telefonické intervence a jiné.

řidič AB
.
Stáže a zahraniční profesní pobyty :
Švýcarsko Wintertour sociální oblast
Německo speciálně-pedagogická zařízení
.
P R A X E profesionální

od.r.2012
Hlavní kouč a odborník neziskové organizace Alternativní poradna Plzeň
působící převážně psycho-hypnoterapeut, specialista na poruchy učení, chování a rozvoje dítěte, učitel matematiky
též alternativní masér a ezoterik

od r. 2012
Důchodce jištěný státním příspěvkem

od r. 2006
Osoba samostatně výdělečně činná
obor činností :
Lektorská činnost a pořádání kurzů v sociální a ezoterické oblasti
Poradenství pro rodinu a dítě ( ve smyslu speciálně pedagogickém a psychoterapeutickém )
Poskytování sociálních služeb
.
2002 – 2005
ředitel Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče České Budějovice

2001 – 2002
vedoucí vychovatel Výchovného ústavu pro děti a mládež a Střediska výchovné péče pro děti a mládež České Budějovice

2000 – říjen 2001
speciální pedagog a psychoterapeut Ústavů sociální péče Stod a Zbůch a Speciální školy pro děti s poruchami sluchu v Plzni


1999 - 2000
referent Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pracoviště regionálního oddělení odboru sociální politiky 214/3 v Plzni


1998
personalista Bankovní ochranné služby a.s.Praha, dceřinné společnosti Komerční banky a.s.
vytvoření systému prevence patologických jednání z řad budoucích pracovníků při výběrovém řízení
vytipování pracovníků s možností patologického jednání


1996 - 1997
vedoucí sociálního odboru Magistrátu města Plzně
- spoluautor Projektu prevence kriminality v městě Plzni
- vedení týmu pracovníků sociálních projektů města
..
1995
odborný rada Vězeňské služby Plzeň
- výchovná a psychoterapeutická práce s odsouzenými v kategorii zvýšené ostrahy

1990 - 1995
ředitel Výchovného ústavu pro děti a mládež Žlutice
- vytvoření nového systému ústavu, založení a provoz SOU obor kuchař, číšník
- zavedení psychoterapie do systému výchovného ústavu
- práce s mentálně postiženými dětmi a mládeží

1987 - 1988
speciální pedagog v Pomocné škole Tachov - pro dětí s těžšími mentálními postiženími
.
1973 - 1986
učitel a speciální pedagog různých škol a školských zařízení se zaměřením na mentálně postižené žáky v západních Čechách, z toho 7 let speciální pedagog zvláštní školy
.
E X T E R N Í . P R Á C E

1996 - 2000
psychoterapeut Střediska výchovné péče v Plzni / úvazek 2,5 hod týdně /

1996 - 2000
asistent Pedagogické fakulty ZU Plzeň v oboru speciální pedagogika

1995 – 2000
v.o.s. Gracent lektorská činnost v oblasti sebepoznání a posílení sebevědomí

1996 – 1998
Lektor marketingu pracovních sil, personalistiky, motivace k práci, práce s počítačem v základních dovednostech, lektor zákoníku práce pro Folksbildung Akademie der Wirtschaft ( FAW a později nástupnická organizace BFZ ) pro UP Plzeň město a Domažlice

2006 – 2007
Lektor rekvalifikačních kurzů pracovník v sociálních službách, lektor kurzu Duševně, mentálně a kombinovaně postižená osoba z pohledu speciální pedagogiky a dalších kurzů příbuzných k odbornosti lektora akreditovaných pro o.s. Za důstojné stáří Praha pro UP Česká Lípa a Jeseník

2010 dosud
Lektor odborných témat z psychoterapie, speciální pedagogiky, matematiky, enneagramu, školního vzdělávání, výchovy a ezoteriky pro kulturní zařízení M-Klub, který je součástí Knihovny města Plzně

2006 dosud
Lektor vzdělávacích témat v projektu Alternativní poradny Plzeň
• Hypnóza či sugesce poznej a ochutnej si ukázky. Příjemné vplutí do oblasti, která není snem
• Devět tváří člověka podívej se na sebe či jiné osoby alternativně novým pochopením enneagram
• Jednoduše proti strachu či bolesti léčitelské vystoupení TFT a EFT
• Minulé životy – sugesce či realita, lze léčit ?
• Dětský neklid ADHD alternativně
• Klasické léčebné masáže nácvik
• Léčba příběhem originální metoda léčby nejen dětí
• Speciální pedagogika a psychohypnoterapie prakticky
• Únava, deprese, syndrom vyhoření problém současnosti
• Školní poruchy učení a výchovy
• S čím pomohou úřady Senior, zákon a sociální výhody

.
Z Á J M Y
.
parapsychologie, amatérsky lidová hudba, amatérské divadlo, grafologie, jóga, komunikace na Internetu, fotografování, aktivista a akademik "Pohádkového království" krále Zdenka I, zvaného Troška, certifikovaný celosvětový Mikuláš (Lwowek Šlonski 2013, Polsko)
.
Aktivity v občanském sdružení Alternativní poradna Plzeň se zaměřením na celou péči a rozvíjení člověka alternativními metodami a dále Souzvuk se zaměřením na speciálně pedagogickou a sociální problematiku
.
Jazykové dovednosti : aktivně němčina, ruština, částečně ukrajinština a polština
.
masér s kvalifikací pro domácí použití
.
pohádkolog České pohádkové akademie v Hošticích se zaměřením na psychologii psychoterapii strašidel pohádkových bytosti jmenovaný králem panem Zdenkem Troškou s právem užívat čestný titul PhDg.

V soukromém životě aktivní hudebník, fotograf a ezoterik.
20 diplom.jpg
22spec.jpg
21ucM kopie.jpg
23managUK.jpg
25mgr kopie.jpg
25PT.jpg
31euman.jpg
32mentor.jpg
33managHamb.jpg
34manSoc.jpg
35logop.jpg
36redpast.jpg
37riaps.jpg
38zneuzdite.jpg
39vezSl.jpg
75 kin1.jpg
75 kin2.jpg
97zlPhdg.jpg
99 poh.jpg
1 AP plus VI 13_8.jpg
Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one